ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบ 56 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ อาคารจามจุรี 9 โดยสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ ได้จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ พร้อมทั้งถวายภัตตาหารเช้าและจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงานในการนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมสมทบทุนมอบให้กับมูลนิธิชัยพัฒนา

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th