ในรั้ว Unisearch

งานครบรอบ 31 ปี แห่งการสถาปนาศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาศูนย์บริการวิชาการฯ ในวาระครบรอบ 31 ปี เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้อง 201 ชั้นที่ 2 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง รองอธิการบดี คณบดี และคณะผู้บริหารจากคณะและสถาบันต่างๆ ให้เกียรติร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการฯ พร้อมร่วมสมทบทุนมอบให้แก่มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และในโอกาสนี้ ศูนย์บริการวิชาการฯ ได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญเลี้ยงพระสงฆ์ พร้อมทั้ง ถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยทาน เพื่อความเป็นสิริมงคลของหน่วยงาน

IMAGE GALLERY


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th