ในรั้ว Unisearch

ศูนย์บริการวิชาการฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ

ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

งานครบรอบการสถาปนา 100 ปี คณะวิทยาศาสตร์

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปีแห่งการสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 รองศาสตราจารย์ ดร. สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวารนับแต่วันสวรรคตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหารศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.ศุภิชัย ตั้งใจตรง รองศาสตราจารย์ ดร.สุชนา ชวนิชย์ รองกรรมการผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและบำเพ็ญกุศลสตมวาร

งานครบรอบ 56 ปี แห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาฯ

เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งผู้แทนเข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปีแห่งการก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานตักบาตรปีใหม่ 2560

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสขึ้นพุทธศักราชใหม่ 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ บริเวณโถงใต้อาคารจามจุรี 4


ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

254 อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0 2218 2880 โทรสาร. 0 2218 2859
Email: unisearch@chula.ac.th